Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Duurzaam ondernemen staat voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Men spreekt ook wel eens van de drie P’s:
Profit (winst), People (mensen) en Planet (planeet/aarde).

Metal Coatings de Kempen is zich zeer bewust van haar verantwoording en bij alle opdrachten wordt gezocht naar de meest optimale oplossing voor klant, onderneming én milieu. 

Stralen met ijzergrit geeft niet alleen een grotere hechtingsoppervlakte dan bijvoorbeeld fosforteren, maar is ook veel milieuvriendelijker omdat de staaldeeltjes opgevangen en,
na verwijdering van stof en ander restafval, hergebruikt worden. 

Met betrekking tot het spuiten (natlakken) noemden we al eerder het gebruik van high solid lakken waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen die het milieu belasten en het feit dat lak, die niet direct aan het product hecht, wordt afgezogen en hergebruikt. 

Om milieubelasting verder zoveel mogelijk uit te sluiten, werken we met een controlestappenplan dat gericht is op het voorbehandelen, het poedercoaten, de kwaliteitscontrole van de eindproducten en de controle bij schoonmaak van de apparaten.